Мотокари Мотокари за специални условия на работа, издържащи на големи натоварвания

Автомобилни платформи

Jihab Car Lift - Автомобилни платформи

Jihab Car Lift е предназначен за повдигане на превозни средства между различни нива на пода на сградата, например търговски помещения, шоурум и паркинги.  Платформата Jihab Car Lift може да се използва само с равномерно разпределени товари, а не като конвенционална товароизравнителна палтформа. Необходимо е специално обучение за експлоатация и използване на платформата. Инсталирането се извършва в съответствие с действащите правилници за безопасност.