Мотокари Мотокари за специални условия на работа, издържащи на големи натоварвания

Товароизравнителни платформи с голяма височина на повдигане

Jihab High Lift - Товароизравнителни платформи с голяма височина на повдигане

Товароизравнителните платформи с единична ножица имат ограничена височина на повдигане. В повечето случаи максималният ход е равен на дължината на платформата, разделена на 1,5. По-големи височини се постигат чрез проектиране на платформи с множество вертикално монтирани ножици. Jihab High Lift могат да се използват например като работни платформи, палетни товарачи и товарни асансьори. В сравнение с традиционния асансьор  Jihab High Lift е по-рационално и икономично решение.