Новини Последни новини

Добра КОЛАборация!

goodcooperation
Дългогодишното сътрудничество между "ЙЕЛ България" ООД и една от най-големите компании за производство на безалкохолни напитки в света продължава с нова доставка на 10 броя електрически транспортьори Yale MP20X. 
Машините се отличават с надеждност и голяма бързина, които отговарят на натовареният три-сменен режим на работа в склада на клиента! 
Сподели